سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی کشاورزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صن
اباذر وحدت آزاد – دانشجوی دکترای مکانیک- دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایرا
بهزاد سعادت نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک- دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صن

چکیده:

کاهش سریع ذخایر سوخت های فسیلی تمرکز محققان صنعت انرژی را به سمت منابع تجدید پذیر سوق داده است. در این میان استفاده از شیوه های استحصال انرژی از مواد ارگانیک (مثلاً فرایندگرماکافت ۵) سبب میگردد ضمن دست یابی به سوخت های ارگانیک،امکان تبدیل این سوخت ها با دانسیته انرژی شیمیایی پایین به سوخت های مایع و یا گازی شکل با دانسیته انرژی بالا و پس ماندهای زغالی شکل مفید(چار) فراهم شده که می تواند با راندمان بالا در یک ساختار محیطی قابل قبول ( مثلاً : به عنوان سوخت پاک در موتور خودروها) استفاده گردند. بنابراین مدلسازی فرایند گرماکافت مواد ارگانیک ازجمله چوب دارای اهمیت بالایی در تولید سوخت ارگانیک دارد. در این تحقیق برای اولین بار استفاده از مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روشی نوین برای پیش بینی رفتار گرماکافتی قطعات چوب با ابعاد بزرگ (طول ۶ سانتی متری و قطر ۱۰ الی ۱۳ میلیمتر) تحت شرایط مختلف مد نظر قرار گرفته است به طوری که با استفاده از مدل شبکه عصبی امکان تخمین توزیع درجه حرارت در سطح و مرکز قطعات چوب طی فرایند گرماکافت و تحت نرخ حرارت دهی سریع فراهم می گردد. نتایج حاصل از مدلسازی با این روش با نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته توسط محققین تطابق بسیارمناسبی داشته، و از این رو شبیه سازی رفتار حرارتی سطح و مرکز قطعات چوب امکان پذیر می شود.