سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان علی زاده حیدری – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید نیرو
محسن منتظری – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورایران
رامین فخری اسفستانی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید نیرو
ادوارد غریبیان – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید نیرو

چکیده:

توربین بخار یکی از مهمترین اجزا نیروگاه های سیکل ترکیبی بوده و مدلسازی آن از اهمیت بالایی در شناخت رفتار این نوع نیروگاه ها برخوردار می باشد. با توجه به اینکه نیروگاه سیکل ترکیبی طرح نیام (شرکت مپنا)، طرحغالب نیروگاه سیکل ترکیبی مورد استفاده در شبکه برق سراسری کشور م یباشد، در این مدلسازی توربین بخار سریE شرکت زیمنس ۱ که در طرح نیام مورد استفاده قرار گرفته، مدنظر می باشد و هدف نهایی در این کاراستفاده از مدل در یک سیمولاتور بلادرنگ ۲ سیکل ترکیبی می باشد. به منظور ارائه کردن ویژگی های دینامیکی و ناپایدار توربین بخار در این مقاله، یک مدل ریاضیارائه شده است که با قوانین ترمودینامیکی و بالانس اترژی توسعه می یابد. در بخش های مختلف توربین، ویژگی های ترمودینامیکی و رفتار بخار به شدت به دما و فشار بخار بستگی دارد، در نتیجه در این قسمت از توابعی که نتایج قابل قبولی در محاسبه ویژگ یهای آب و بخار دارند در مدلسازی استفاده م یشود