سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهراب زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران
حمیدرضا ناصری – دکترای هیدروژئولوژی
جعفر حسن پور – دکتری زمین شناسی مهندسی
مسعود مرسلی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی

چکیده:

برخورد تونل با سطح آب زیرزمینی ونفوذ جریان آب زیرزمینی به تونل در حین حفاری یکی از مشکلات جدی در احداث تونل ها می باشد که نفوذ آب به تونل می تواند منجر به وارد شدن خساراتی به تجهیزات ساخت تونل، پرسنل، روند اجرای کار و … شود لذا جهت طراحی سیستم ایمنی تونل و پیش بینی تمهیدات ایمنی قبل از شروع عملیات حفاری، وضعیت هیدرولوژئولوژیکی مسیر تونل بررسی می شود دراین مقاله با استفاده از روش مدلسازی عددی تفاضل محدود با استفاده از نرم افزار GMS7.0 و روشهای تحلیلی میزان نفوذ آب زیرزمینی به قطعهشرقی – غربی تونل خط هفت متروی تهران تخمین زده شده است در پایان نتایج مدلسازی تفاضل محدود و روشهای تحلیلی برای زونهای مختلف مسیر تونل با هم مقایسه شده است.