سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا شکیبا – استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
بابک میرباقری – مربی گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
اسماعیل باقری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سنجش ازدور و GISدانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

وجود محدودیت منابع آبی به عنوان حیاتی ترین عنصر زندگی مسئله ای است که در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از تنگناهای توسعه اقتصادی عنوان می گردد هیدروگراف معرف دشت نورآباد ممسنی نشان میدهد که طی سالهای ۸۲ تا ۸۸ سطح ایستابی حدود ۱۰ متر افت داشته است لذا به منظور مدیریت آبهای زیرزمینی اطلاع از تغییرات مکانی و زمانی سطح ایستابی حائز اهمیت می باشد از مدل داده AHGW جهت ارائه و نمایش هیدروگراف سطح آب زیرزمینی چاههای مشاهداتی در محیط GIS استفاده شده است. دراین مطالعه روشهای مختلف درون یابی قطعی برای تهیه نقشه سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت نورآباد ممسنی واقع در استان فارس مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته اند. و از آمار سطح آب زیرزمینی حداقل و حداکثر ماهیانه سالهای ۸۸-۸۱ ۱۳ چاه مشاهده ای در محدوده منطقه مورد نظر برای تهیه نقشه سطح آب زیرزمینی استفاده شدها ست