سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد شیرویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
ولی احمد سجادیان – دکتری مهندسی نفت

چکیده:

بیشتر مخازن ایران از نوع کربنات شکافدار هستند این مخاهزن معمولا درمراحل ابتدایی خود به دلیل تولید سیال درون شکافها دارای دبی تولیدی نسبتا بالایی می باشد ولی درادامه با کاهش فشار ودبی قابل توجهی روبرو هستند و مقدار قابل توجهی نفت درون ماتریسک ها باقی می ماند این امر درنهایت می تواند به کاهش ضریب بازیافت نهایی منجر شود با استفاده از روشهای ثانویه ازدیاد برداشت به ویژه تزریق گاز می توان ضریب بازیافت نفت دراین مخازن و عمر مفید مخازن را افزایش داد دراکثر مخازن تحت تزریق گاز درکشورمان گاز تزریقی گاز طبیعی است درحالیکه گازهای دی اکسید کربن و نیتروژن سالهاست که درمیادین نفتی جهان به عنوان جایگزین گاز طبیعی مورد استفاده قرارگرفته است تزریق گاز درمخازن نفتی شکافدار مشکل ویژه ای درتولید نفت ایجاد می کند نفت تمایل دارد تا از شبکه شکافها تولید شود و نفت واقع دربلوکهای ماتریکس به راحتی جابجا نمی شوند.