سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز عباسی سورکی – استادیار مهندسی شیمی،بخش مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
محمد علی صالحی – استادیار مهندسی شیمی،بخش مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
سید حسن امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان،
مهروز امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان،

چکیده:

در این تحقیق یک مدل ترمودینامیکی از تلفیق معادلات انتقال جرم، حرارت و مومنتوم روی ستون یک خشک کن پاششی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. معادلات حاصل توسط نرم افزار متلب و به صورت همزمان حل شده اند. و جهت بررسی صحت مدل، نتابج به دست آمده از مدل با نتایج تجربی حاصل از یک خشک کن پاششی که در حال حاضر به صورت صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد، مقایسه شده و در نهایت، تأثیر تغییرات پارامترهای ورودی به خشک کن، بر مشخصات نهایی محصول مورد بررسی قرار گرفته است.