سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مسعود مفرحی – دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

بادرنظر گرفتن ترمهای وابسته به دما درپارامترهای معادلات حالت دو بعدی تنها با دردست داشتن چند هم دمای محدود آزمایشگاهی موجوددرمنابع پیش بینی ترمودینامیکی داده های تعادلی جذب سطحی در محدوده وسیعی از دما بدست خواهد آمد درکارحاضر داده های تعادلی حالت خالص گازهای نیتروژن و متان برروی جاذب های صنعتی کربن فعال کربن غربال مولکولی و زئولیت ۱۳X با استفاده از پارامترهای وابسته به دما درمعادله حالت دوبعدی پنگ رابینسون همبسته گردید داده هایتعادلی جذب سطحی مخلوط این گازها درشرایط مختلف و همچنین میزان گزینش پذیری جاذبهای ذکر شده درسیستم نیتروژن و متان با مدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی شدند براساس پیش بینی های بدست آمده مناسب ترین جاذب معین گردید.