سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود مفرحی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
سید مسعود سیاح – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

در این کار داده های تعادلی جذب خالص و دو تائی گازهای دی اکسید کربن، نیتروژی و اکسیژن بر روی جاذب زئولیت ۱۳X (ساخت شرکت زئوکم) اندازه گیری و بوسیله مدل ترمودینامیکی محلول جذب شده ایده آل ارزیابی شدند. اندازه گیری ها بر پایه روش حجم سنجی در محدوده دمائی ۲۸۳، ۳۰۳ و ۳۲۳ درجه کلوین و فشار تا ۹/۵ بار انجام گردید. تئوری محلول جذب شده ایده آل بر پایه معادلات لانگمویر، ولانگمویر، و لانگمویر- فرندلیچ یک چارچوب قدرتمند در پیش بینی داده های دو جزئی را بوجود می آورد. مدل یاد شده بعنوان یک روش تحلیلی برای داده های خالص و مخلوط جذب تعادلی در مخلوط دی اکسید کربن، نیتروژن و اکسیژن بکار گرفته شده از آنجا مقدار جذب شده هر یک از اجزا در مخلوط بوسیله پیش بینی ترمودینامیکی بدست آمده است. پیش بینی های بدست آمده با استفاده از مدل محلول جذب شده ایده آل در مقایسه با داده های دو جزئی مطابقت بسیار خوبی را نشان می دهد.