سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر جوانمردی – هیئت علمیدانشگاه صنعتی شیراز عهده دارمکاتبات

چکیده:

دراین کار تعادل ترمودینامیکی هیدرات متان و همچنین میزان ذخیرهسازی متان در ساختار H در حضور تسریع کننده های ترمودینامیکی بررسی شده است این تسریع کننده ها شامل ۲و۳- دی اتیل بوتان، ۲و۲و۳- تری اتیل بوتان، ۲و۲- دی متیل پنتان سیکلواکتان، ۳و۳- دیمتیل پنتان، متیل سیکلوپنتان، متیل سیکلواکتان، متیل سیکلوهگزان، ۱و۲- دی متیل سیکلوهگزان ، سیکلوهپتان، ۲و۳- دی متیل – ۱- بوتن و ۳و۳- دی متیل -۱- بوتن می باشند. فوگاسیته آب در فاز هیدرات از تئوری واندروالس – پلاتیو vdWP و تابع پتانسیل کیهارا Kihara تخمین زده شده است برای محاسبه فوگاسیته ی آب درفاز مایع و بخار معادله ی حالت والدراما – پتل – تجاVPT و قانون اختلاط غیروابسته به دانسیته NDD به کارگرفته شده است. همچنین میزان اشغال حفرههای ساختار HOccupancy , و نیز ظرفیت ذخیره سازی متان پیش بینی شده است.