سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیلا کدخدازاده – دانشجوی کاشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران
ناصر حاجی زاده ذاکر –

چکیده:

تخلیه فاضلاب در دریا توسط آتفال به منظور افزایش رقت پساب تخلیه شده و کاهش بار آلودگی صورت می گیرد برای حفظ کیفیت آب دریا و جلوگیری از اثرات زیست محیطی بعد از تخلیه فاضلاب به دریا باید اختلاط لازم بین آب دریا و فاضلاب صورت بگیرد. برای ارزیابی منطقه اختلاط پساب با آب دریا، نیازمند یک سری آزمایش، نمونه گیری و تحقیقات پر هزینه هستیم. امروزه مدلسازی عددی به عنوان ابزاری قدرتند، برای شبیه سازی پساب تخلیه شده در دریا به کار می رود و ارزیابی اثرات زیست محیطی را با هزینه ی کمتری، امکان پذیر می سازد. در این مقاله کاربرد ابزارهای مختلف مدل cormix برای شبیه سازی جت های شناور تخلیه شده از آتفال ها بیان شده است و همچنین توانایی، محدودیت، داده های ورودی، فرضیات و میزان قابلیت اعتماد مدل cormix با مدل visjet مقایسه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد، به کار بردن مدل cormix برای دیفیوزر های چند دریچه ای که اغلب پساب های تخلیه شده از هر دریچه با هم ترکیب می شوند، نتایج مطلوب تری را نسبت به مدل visjet خواهد داشت.