سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد خوشبخت – عضو هیات علمی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران- بلوار غربی ورزشگاه آزادی- پژو

چکیده:

عموما در مخازن کربناته تخلخل حفره ای و شکستگی ها گسترش وسیعی دارند. وجود همزمان این دو نوع تخلخل درمخازن کربناته باعث شکل گیری یک سیستم تخلخل سه گانه پیچیده می شود. شناخت صحیح از وضعیت تخلخل درمخازن کربناته هتروژن برای ارزیابی پتروفیزیکی و شبیه سازی دینامیک این مخازن حیاتی می باشد. لاگ تصویرگر دسته ای از لاگهای مدرن چاه پیمایی است که تصویر مجازی و جهت دار با قدرت تفکیک بالا از دیواره چاه های نفت و گازبرداشت می کند. تخلخل حفره ای و شکستگی ها را با به کارگیری تکنیک های پردازش تصویر می توان در لاگ تصویرگر شناسایی و تفکیک کرد تا مقدار هر کدام در مخزن تعیین شود. با تلفیق لاگ های چاه پیمایی و لاگFMI که گونه ای لاگ تصویرگر است، سیستم تخلخل سه گانه بصورت کمی شناسایی می شود.روش پیشنهادی در مخزن سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران به کار گرفته شد تا سیستم تخلخل آن شناسایی شود. نتایج به دست آمده با تفسیر شکستگی ها درFMI و همچنین تخلخل ثانویه به دست امده از لاگهای چاه پیمایی مقایسه شد. این مقایسه نشان داد که به استثنای اینتروالهای با محتوای شیل بالا، که روش پیشنهادی نمی تواند تخلخل حفره ای را شناسایی کند، در سایر اینتروالها سیستم تخلخل را با دقت خوبی شناسایی می کند و نتایج بهدست آمده را می توان برای ارزیابی پتروفیزیکی مخزن و یا شبیه سازی دینامیکی مخزن به کار گرفت