سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

توحید مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالرضا رحمتی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
ادیب ابریشمی فر – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله یک سیستم دو طبقه مبدل بوست با استفاده ازروش فضای حالت تعمیم یافته مدلسازی و معادلات حالت آن ارائه می گردد با توجه به اهمیت مبدلهای بوست و میزان بهره دریافتی از این مبدلها به دست آوردن مدل دقیقی از این مبدلها که همزمان شامل رفتار سیگنال بزرگ و سیگنال کوچک سیستم می باشد ضروری به نظر می رسد در روش تعمیم یافته فضای حالت با تغییر نحوه انتخاب متغیرهای حالت معادلات حات در یک سیستم متشکل از دو مبدل سری شده بوست بدست آمده و با اعمال این روش بر آن مدل سیستم دو طبقه ارائه خواهد گردید در نهایت با استفاده از مدل بدست آمده سیستم دو طبقه بوست شبیه سازی و نتایج حاصل از شبیه سازی آن ارائه خواهد گردید.