سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صابر کاظم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی
بهزاد وثوقی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
اصغر راست بود – دانشجوی دکتری مهندسی ژئودزی
رسول مختارنژادآذر – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی

چکیده:

درروز ۸ اسفند۱۳۸۸ زمین لرزه ای با بزرگی ۸/۸ درمقیاس بزرگای گشتاوری درمنطقه ساحلی مائوله درجنوب غربی سانتیاگو پایتخت شیلی به وقوع پیوست با توجه به اینکه عمق زلزله در۳۵ کیلومتری آبهای آزاد اقیانوس آرام واقع شدها ست مدلسازی تحلیلی تغییر شکل بستردریا برای مدل کردن فاز تولید سونامی و نحوه تغییرشکل کف از اهمیت زیادی برخوردار است امواج سونامی از لحظه ایجاد دراقیانوس تا استهلاک آنها درنواحی ساحلی سه فاز مختلف را پشت سرمی گذارند که عبارتنداز فاز تولید فازانتشار و فاز بالا روی برروی نواحی ساحلی فاز تولید سونامی ناشی از دگرشکلی بستراقیانوس دراثررخداد زمین لرزه می باشد به عبارت دیگر الگو و میزان دگرشکلی بستراقیانوس دراثررخداد زمین لرزه می تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی خطرسونامی بکاررود بدین منظور با توجه به بزرگی زلزله میزان جداشدگی ه م لرزه و ابعاد شکست گسل دراثر این زلزله با استفاده از روابط تجربی میان پارامترهای زلزله تعیین گردید و با استفاده از مدلهای تحلیلی تغیرشکل پوسته زمین دراثر حرکات تکتونیکی و بطور خاص مدل اکادا میدان تغییر شکل محاسبه شد.