سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پژمان تقی پوربیرگانی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایر
خسرو نادران طحان – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایر
سینا سوداگر – گروه مهندسی بازرسی فنی و ایمنی، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

در این مقاله انتشار امواج لمب در یک ورق الاستیک با پوشش ویسکوالاستیک بررسی شده است. امواج لمب دارای شکل مودهای مختلفی هستند و در اجسامی منتشر میشوند که ضخامت آنها با طول موج هم مرتبه باشد. این امواج در امتداد مرزیک سازه انتشار مییابند و مرز سازه حرکت این امواج را هدایت میکند. از این امواج در بازرسیهای غیر مخرب ورقهای فلزی با پوشش ویسکوالاستیک استفاده میشود. انتشار این امواج در سازههایی با روکش ویسکوالاستیک همراه با میرایی دامنهموج و اتلاف انرژی آن است و در نتیجه نمی توان ناحیه وسیعی از این سازهها را بازرسی کرد. اما شکل مودها و فرکانسهاییاز امواج لمب وجود دارد که دارای کمترین اتلاف هستند و در بازرسی مورد استفاده قرار میگیرند. مسئله مقدار مرزی تحلیلی در یک ورق الاستیک با پوشش ویسکوالاستیک با اتصال کامل و شرایط مرزی بدون تنش در سطوح خارجی دو لایه، برای پیداکردن ترکیبی از شکل مودها و فرکانسهای قابل انتشار، با کمترین اتلاف حل شده است. معادله مشخصه امواج لمب با اعمال شرایط مرزی و پیوستگی در ورق دو لایه با استفاده از روش ماتریس کلی(Global Matrix Methodبدست آمده و سپس بکمک یک برنامه کامپیوتری به صورت عددی حل شده و نمودارهای تجزیه سرعت فاز، سرعت گروه و اتلاف بر حسب فرکانس برای یک ورق آلومینیومی با پوشش اپوکسی استخراج شده است