سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رامین کرمی – کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا انصاری – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
قارن درستی – کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به اهمیت نقش قطرات در فرآیندهای مختلف طبیعی و صنعتی همچون پاشش سوخت، خنک ——— برجهای خنک کن، پدیده فاگ و بسیاری از فرآیندهای صنعتی دیگر، بررسی رفتار قطرات به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای موثر بر سیستم، در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از محققین بوده است در مدلسازی ارائه شده در این مقاله از تئوری ترمودینامیک و انتقال حرارت استفاده ده است، که با استفاده از تعریف شعاع نسبی، قطر قطره و دماهای بر حسب زمان مورد بررسی قرار گرفته شده است نتایج حاصل از مدلسازی، یک آنالیز عددی از رفتار قطره فاگ را در مجرای ورودی توربین گازی به ما می دهد. روند حل با توجه به مدلسازی انجام شده برای تبخیر آب، مشخص گردیده و در نهایت کد کامپیوتری که شامل برنامه اصلی و زیر برنامه های سایکرومتریک می باشد، نوشته شده است.
نتایج بدست آمده از مدل مذکور در شرایط یکسان به شرح زیر می باشد:
۱٫ قطره با شعاع موثر بزرگتر سریعتر تبخیر می شود.
۲٫ قطره در محیطی با رطوبت نسبی کمتر، سریعتر تبخیر می شود.
۳٫ قطره با قطر کمتر، سریعتر تبخیر می شود.
نتایج بدست آمده نشان می دهند که قطرات زیر ۲۰ میکرون جهت فن آوری فاگ ایده آل می باشند.