سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسین عبدالهی – دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبورروح اقدم – دانشیاردانشگاه تربیت مدرس
یوسف سیدمحمدی امام – دانشگاه تهران

چکیده:

ضخامت و میکروسختی لایه اکسیدی درآندایز آلومینیوم درمخلوط اسید اگزالیک و اسیدسولفوریک با استفاده ازطراحی آزمایش بهینه سازی شده است برای این منظور با استفاده ازنرم افزار طراحی آزمایش design expert و روش پاسخ سطح تاثیر توامان زمان آندایز و دانسیته جریان برروی سختی و ضخامت لایه اکسیدی مدلسازی شد که درآنها زمان از۳۰تا۱۲۰ دقیقه متغیر میب اشد و دانسیته جریان از۰/۵تا۳/۵ آمپربردسی متر مربع متغیر است و پاسخ های مورد نظر سختی و ضخامت می باشند برای محاسبه از میکروسکوپ الکترونی و برای ارزیابی سختی لایه اکسیدی ازتست سختی سنجی نوپ استفاده شده است