سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی کاربخش راوری – مدرس دانشگاه علمی کاربردی همیاری شهرداری های استان کرمان، ایران
بهروز دامیار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سجاد رضائی – عضو هیأت علمی دانشگاه، ، مؤسسه ی آموزش عالی پویش، قم، ایران

چکیده:

امروزه بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر پارامترهای ترافیکی بخصوص سرعت جریان تردد مورد توجه مهندسین ترافیک می باشد که از مهمترین شرایط ترافیکی تاثیرگذار در سرعت جریان، ترکیب ترافیک است. در این تحقیق ابتدا یک تحلیل آماری برروی آمارهای ترافیکی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در ۹ بزرگراه مهم کشور که درصد وسایل سنگین بالایی دارند انجام گردید. سپس پارامترهای موردنیاز جهت مدل سازی مانند سهم وسایل سنگین، سرعت جریان آزاد و ظرفیت بدست آمد. بر اساس اطلاعات بدست آمده سرعت وسایل سبک، حجم ساعتی، سرعت آزاد جریان و ظرفیت و با استفاده از روش مدل سازی رگرسیون، رابطه ای علمی و منطقی بین نسبت حجم کل تردد به ظرفیت و سرعت وسایل سبک بدست آمد که در نهایت با مقایسه حالت های مختلف سهم وسایل سنگین با حالت پایه سهم صفر برای وسایل سنگین ، میزان تاثیر افزایش سهم وسایل سنگین در کاهش سرعت جریان در ساعات روز و شب بصورت نمودارهای کاربردی مشخص شد.