سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی غفاری – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی چایی بخش – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان
سجاد شاه حسینی – مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمهدی چاووشیان – مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله، بر اساس تکنیکهای محاسبات نرم، مدلهای غیرخطی برای زیرمجموعههای یک بویلر بازیاب حرارتی ارائه میگردد. دادههای تجربی بدست آمده از سیستم واقعی برای تهیه مدل فازی- عصبی دینامیکی بویلر بازیاب بکار گرفته شده است. روشهای کلاسترینگ برای تعیین ساختار مدل فازی با تقسیم ناحیه عملکرد به زیر فضاهای کوچکتر بکار گرفته میشود. مراکز کلاستر بهینه و توابع عضویت بهینه متناظر با روش توده یابی فازی و پارامترهای خطی قوانین خروجی با روش حداقل مربعات بازگشتی حاصل میگردند. مقایسه بین پاسخ مدل فازی-عصبی پیشنهادی با پاسخ سیستم واقعی دقت و عملکرد مدل ارائه شده را تایید مینماید. همچنین، پاسخ مدل فازی-عصبی پیشنهادی با مدل شبکه عصبی مقایسه میگردد. نتایج نشان میدهد که مدل فازی-عصبی پیشنهادی در مقایسه با مدل شبکه عصبی نیز از دقت بالاتری برخوردار میباشد