سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد افتاری – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
حمید جوانیان جویباری – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
محمدحسین جلالی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
میرفرنود طاهری عمادی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا

چکیده:

پیش بینی عملکرد کمپرسور جریان محوری در شرایط مختلف سرعت ونسبت فشار به دلیل هزینه بر بودن آزمایشهای تجربی همواره در حال توسعه می باشد فرایند طراحی یک کمپرسور جریان محوری یک فرایند پیچیده مهندسی است که در برگیرنده جنبه های ترمودینامیکی آیرودینامیکی تکنولوژیکی ، سازه ای و اقتصادی میب اشد دراین مقاله با استفاده از معادله جریان و برمبنای روش مدلسازی یک بعدی به بررسی و پیش بینی عملکرد کمپرسور جریان محوری مادون صوت موجود در پالایشگاه نفت م ی پردازیم و در این راستا پس از ارائه الگوریتم حل نتایج حاصل از مدلهای افت مختلف برای کمپرسور جریان محوری مورد بررسی قرار میگیرد.