سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کورش قادری – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
داود رضاعرب – دکترای مهندسی منابع آب
جمال محمد ولی سامانی – استاد بخش سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تکنیکهای شناسایی برای مدلسازی و پیش بینی رفتار نامعلوم یا پیچیده سیستم ها براساس داده های ورودی و خروجی در بسیاری از زمینه ها کاربرد داشته است از لحاظ تئوری برای مدل کردن یک سیستم لازم است که روابط ریاضی صریح بین ورودی و خروجی ها بطور دقیق معلوم باشد استخراج چنین مدلسازی صریحی بسیار مشکل است و در بسیاری از سیستم ها این روابط نامعلوم هستند دراین حالت روشهای محاسبات نرم که محاسبات را در شرایط غیردقیق انجام می دهند مورد توجه قرار می گیرند دراین تحقیق برای مدلسازی سیستم مخازن چند گانه دشت تهران کرج از سیستم هوشمند ترکیبی NF-GMDH استفاده شده است این روش نوعی از شبکه های یادگیری تطبیقی در ساختار سلسله مراتبی است که قابلیت در نظر گرفتن عدم قطعیت ها را در متغیرهای ورودی دارد.