سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین شاهقلی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
ناصر شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

خاک ورزی چالشی اساسی برای محققان توسعه دهندگان کارخانجات طراحان ادوات و کشاورزان است آماده سازی بستربذر اصلاح ساختار خاک و زیرشکنی قسمت هایی از خاک امری حیاتی برای کشاورزی است احتیاجات خاک ورزی باید با بهترین سیستم مدیریتی به منظور رسیدن به کاهش مصرف انرژی و مصرف نهاده ها اداره می شود ملاحظات اقتصادی و محیطی کشاورزان را مجبور می سازند تاعمل خاک ورزی را با ابزارهایی با طراحی بهینه برای دستیابی به شرای طنهایی مطلوب خاک انجام دهند عملیات خاک ورزی نیمی از انرژی مورد نیاز برای تولید محصول را مصرف می کند درک رابطه بین وسیله خاک ورز وخاک و اصلاح طرح ابزار خاک ورزی به بهبود بازده انرژی کمک خواهد کرد شبیه سازی صحیح برهمکنش بین خاک ـ ادوات کلید اساسی برای این بهینه سازی است و ممکن است نیاز به تسبت های مزرعه ای زیاد با هزینه های گران را حذف کند و همچنین زمان توسعه و تایید مدل نمونه پیشنهاد شده برای ساخت را کاهش دهد هرچند که برهمکنش بین خاک ادوات به علت تغییرات فضایی سه بعدی خاک تاثیرات دینامیکی و جریان خاک فرایندی پیچیده است ایجاد این مدل کمک خواهد نمود تا چگونگی شکست خاک درزوایای مختلف مشاهده نموده و تنشهای وارده ازخاک به تیغه خاک ورز و بالعکس را اندازه بگیریم