سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اشکان البرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمدحسن سودمند –
رهبر رحیمی – استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

فرایند تقطیر همچنان رایج ترین روش جداسازی درفرایندهای شیمیای است که حدود ۳% از کل انرژی مصرفی جهان را در برمیگیرد از این رو برجهای دیوار میانی برای جداسازی مخلوطهای چند جزئی مورد توجه صنعت قرارگرفته است که ۲۰-۳۰% درسرمایه اولیه وحدود ۲۵% درهزینه عملیاتی صرفه جویی می کنند دراین مقاله به مدلسازی برج دیوار میانی در جهت بدست آوردن حداقل نسبت برگشتی بوسیله دیاگرام مثلثی پرداخته شده ست