سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی زینالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
حسین اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بازیابهای گرمایی کاربرد گسترده ای در سامانه های بازیافت انرژی دارند. بازیابهای گرمایی نوع دوار از دسته مبدلهای فشرده هستند که در آن انرژی حرارتی جریان گاز داغ توسط ماتریس جذب شده و سپس این انرژی به جریان گاز سرد داده میشود. تحلیل ریاضی این نوع از مبدل و بررسی اثر پارامترهای مختلف می تواند نقش بسزایی در بهبود عملکرد آنها داشته باشد. در این مقاله از مدل ریاضی برای تحلیل گرمایی سیال و ماتریس استفاده شده است. در بدست آوردن مدل از فرضیاتی استفاده شده است. این مدل با استفاده از حل عددی در نرم افزار ویژوال بیسیک حل شده و اثرتغییرات سرعت چرخش ماتریس، دبی دو سیال گرم و سرد و جرم ماتریس بر روی پاسخ گذرا و دمای خروجی سیالات بررسی شده است. در انتها نیز تغییرات بازده مبدل بر حسب تغییرات پارامترهای طول وقطر مبدل و سرعت چرخش ماتریس، بصورت نموداری ارائه شده است.