سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم انصاری – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران
مجتبی شیوایی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران
محمدصادق قاضی زاده – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران

چکیده:

امروزه مطالعات متنوعی پیرامون بازارهای رقابتی برق درزمینههای مختلف صورت میگیرد. این مطالعات، بیشتر درمورد نوع بازار و ساختار نهادهای فعال در بازار برق میباشند.یکی از پارامترهای تعیین کننده در هر بازار رقابتی، میزاناطلاعات بازیگران از یکدیگر میباشد. به این ترتیب هر چه بازیگران، از اطلاعات سایر رقبای خود آگاهی بیشتری داشته باشند، تصمیمهای سنجیدهتری اتخاذ خواهند کرد . در مقابل هر چه اطلاعات بازیگران، با خطای بیشتری همراه باشد، باید در تصمیمهای خود حاشیه امنیت بیشتری را لحاظ کنند . ازطرفی وضعیت بازار وقتی اطلاعات بازیگران متقار ن باشد، نسبت به اطلاعات نامتقارن بهبود خواهد یافت . لذا در این مقاله، با رویکردی جدید وضعیت بازارهای رقابتی برق بر مبنای رویتپذیر بودن اطلاعات بازیگران بازار، مورد ارزیابی قرار گرفته است که از آن تحت عنوان بازار روباز نامبردهمیشود. بر این اساس، با مدلسازی بازار روباز، قیمت تعادل بازار، قراردادهای دوجانبه و سرمایه گذاری در جهت بهبود عملکرد بازار، تسهیل و ارتقاء رقابت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و برخی از مزایا و معایب رویتپذیر بودن اطلاعات تشریح گردیده است.