سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نیما امیرشکاری – شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
گئورک قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی صلای نادری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این مقاله، بررسی پتانسیل های موجود جهت اجرای راهکارهای مدیریت مصرف با استفاده از شناخت روشهای قابل اجرا در منطقه و در بخش خانگی شهر بندرعباس است. در این مقاله، ابتدا با نصب ثبات و ممیزی انرژی مشترکین خانگی ، مدل بار و مؤلفه های تشکیل دهنده های بار در شهر بندرعباس شناسایی شده است . سپس با بررسی روش ها ی اجرای مدیریت مصرف و همچنین مؤلفه های تشکیل دهنده بار در مشترکین خانگی شهرستان بندرعباس به بررسی راهکارهای مدیریت مصرف و درصد تحقق اجرای روش های مذکور با توجه به پارامترهای منطقه ( وضعیت پذیرش توسط مشترکین- مباحث اقتصادی و .. .) پرداخته می شود. در نهایت با توجه به نوع بار و همچنین روش های اصلی مدیریت بار ( پیک سایی، دره زدایی، جابجایی بار، صرفه جویی راهبردی و …) راهکارهای اجرایی و همچنین درصد نفوذ پذیری و تحقق آن ها ارائه می شود.