سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادیا شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
بهرام بختیاری – استادیاران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدمهدی احمدی –

چکیده:

دراین پژوهش احتمالات تداوم پیشامدهای متوالی روزهای خشک و بارانی ایستگاه های سینوپتیک تبریز و اردبیل با استفاده از تکنیک زنجیره مارکف مورد تحلیل قرارگرفت به این منظور ا ز امار بارش روزانه ماه های اکتبر تا می سالهای ۲۰۰۸-۱۹۷۸ بهره گرفته شد نتایج نشان داد که احتمال دوره ی خشک متوالی برای ایستگاه تبریز و اردبیل به ترتیب از۳۳/۲۹تا۱۰۰و۴۷تا۱۰۰درصد نوسان داشته است احتمال اقلیمی وقوع روزهای خشک دراین ایستگاه ها از ۳۲/۲۵تا۹۳/۵۴ و۴۵تا۹۰/۳ درصد و با متوسط احتمال ۷۲/۲۴و۷۱/۵۶ درصد درتغییر است