سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهراب سروری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب کارشناس دفتر فنی فرمانداری نقده
سیدجمیل قادری – دکترای هیدرولوژی و منابع آب
هیراد عبقری – دکتری آبخیزداری استادیار و هیئت علمی دانشگاه ارومیه
سعید زارع نقده – کارشناس ارشد عمران آب

چکیده:

تخمین صحیح رواناب رودخانه اثرات اقتصادی چشمگیری دارد بطوریکه درمسائل مربوط به مدیریت آب مصارف کشاورزی ذخیره آب و خسارات ناشی از سیل کمک شایانی می کند استفاده از شبیه سازی ها مدلهای ریاضی مدلهای فیزیکی توزیع های اماری و برنامه های کامپیوتری از مواردی است که برای پیش بینی استفاده می شود اما در مسائل مربوط به منابع طبیعی انتخاب مدلهایی که تا حد امکان به واقعیت موجود در حوزه نزدیک باشد بسیار مشکل است درسالهای اخیر تمایل زیادی برای استفاده از شبکه های مصنوعی در پیش بینی مدلهای هیدرولوژیکی بوجود آمده است این شبکه ها پردازش کننده های موازی می باشند که داده های ورودی را در حین یادگیری ذخیره و به ساختار شبکه منتقل می سازند دراین مطالعه از نرم افزار MATLAB برای پیش بینی جریان خروجی حوزه گدار چای و داده های هیدرومتری و هواشناسی بارش ایستگاههای حوزه در مقیاس زمانی ماهانه و باطول آماری ۱۵ سال ۱۳۸۴-۱۳۷۰ استفاده شده است.