سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد طاهرشمسی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیمان عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
شاهرخ اسدی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

مدلسازی بارش – رواناب یکی ازمهمترین گامهای مبارزه با سیلاب می باشد برای آنالیز این فرایند استوکاستیک درسالهای اخیر استفاده از مدلهای جعبه سیاه از جمله مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ANN رایج شده است دراین مقاله رابطه بارش رواناب با استفاده ازسه مدل مختلف شبکه های عصبی ازجمله شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه MLP و توابع شعاعی پایه RBF ارایه شده است درنهایت با مقایسه نتایج مدل شبکه RBF که با استفاده از الگوریتم خوشه بندی K-means اموزش داده شده است به عنوان مدل برتر برای پیش بینی رواناب درحوزه آبریز آقچای انتخاب شد.