سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرخنده سلیمانی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر
امیر صرافی –
حسن هاشمی پور –

چکیده:

با توجه به نقش محصول اسید سولفوریک بعنوان یک شاخص جامعه صنعتی و اهمیت تولید آن از گاز دی اکسید کربن از دیدگاه محیط زیستی و نیز نقش کلیدی آن در تولید بسیاری از مواد شیمیایی فرایند تولید اسید سولفوریک از گاز حاوی دی اکسید گوگرد اهمیت ویژه ای دارد این فرایند شامل واحدهای مختلفی مثل واحدهای جداسازی با روش جذب واحدهای تبادل حرارتی راکتور و واحدهای انتقال استکه تنظیم و کنترل شرایط عملیاتی هریک از این واحدها برمیزان تولید اسید سولفوریک تاثیر شدید دارد اکسیداسیون دی اکسید گوگرد به تری اکسی گوگرد در چرخه فرایند تولید در یک راکتور کاتالیستی بستر ثابت انجام می شود بنابراین راکتور به عنوان یکی از تجهیزات اصلی در فرایند تولید اسید سولفوریک می باشد. پس با توجه به نقش مهم در این فرایند دراین مطالعه به بررسی نحوه عملکرد راکتور بستر ثابت مورد استفاده برای این عملیات پرداخته می شود.