سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار ابطحی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدجواد کتابداری – دانشیار
امین حمدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

موج یکی از مهمترین عوامل محیطی است که به سکوهای دریایی نیرو وارد می کند. لذا برآورد اثر امواج بر پایه سکوهای دریایی ازموضوعات روز مهندسی فراساحل است. این مسئله به کمک مدلسازیهای آزمایشگاهی و عددی می تواند مورد بررسی قرار گیرد. روشهیدرودینامیک ذرات هموار یکی از روش های مبتنی بر ذره است که برای مدلسازی سطح آزاد از دقت خوبی نسبت به سایر روش هایعددی مبتنی بر مشبندی برخوردار است. در تحقیق حاضر به مدلسازی عددی اثر امواج تنها بر پایه سکوهای ثابت با استفاده از این روش عددی پرداخته شده است. یک پایه سکو مدل شده و توانایی این روش در محاسبهی نیروهای وارد بر آن بررسی شده است. مقایسه نتایج مدل با دیتای آزمایشگاهی صحت و دقت مدل را نشان می دهد