سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد خطیب شهیدی – کارشناسی ارشد سازههای دریایی، دانشکده فنی عمران، دانشگاه تبریز
امید سیداشرف – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب

چکیده:

صنعت دریا و سکوهای دریایی در دهههای اخیر شاهد پیشرفتهای زیادی بوده است. همزمان با این پیشرفتها، در عرصه عملیاتی روند رو به رشدی در ساخت و ساز این نوع سازهها مشاهده میشود. ارزیابی سکوهای در زمینه ارزیابی سکوهای شابلونی، به دلیل خاصیت تصادفی بودن و متفاوت بودن امواج دریا، مطالعات محدودی انجام شده است. در این مقاله، یک سکوی ثابت دریایی واقع در خلیجفارس در مقابل بارهای تصادفی ناشی از موج با استفاده از نرم افزار ANSYS 13 مدل شده و مورد مطالعه قرار میگیرد. در این مقاله سعی خواهد شد که از ظرفیت باقی مانده در تحلیل غیرخطی استفاده شود