سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین باصر – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب
عبداله اردشیر – دانشیار مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر
حجت کرمی – دانشجوی مهندسی عمران

چکیده:

دراین مقاله الگوی سه بعدی جریان اطراف سری سه تایی آبشکن های غیرمستغرق نفوذ ناپذیر و عمود بر محور جریان مدلسازی شده است برای شبیه سازی عددی میدان حل در این مطالعه از مدل سه بعدی SSIM2.0 استفاده شده است دراین مطالعه جهت شبیه سازی عددی مدلهای آشفتگی مختلف و شبکه بندی های متنوع به کار رفته است درنهایت مولفه های طولی عرضی و عمودی سرعت جریان حاصل از شبیه سازی عددی با نتایج ازمایشگاهی مقایسه شده است نتایج حاصله نشان دهنده توانایی مدل عددی SSIIM2.0 در شبیه سازی الگوی جریان اطراف آبشکن ها می باشد.