سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یاسر شهبازی – دانشجوی دکتری عمران سازه دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سمیه شهبازی – کارشناس ارشد برق الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ابوالفضل صورتگر – استادیار برق دانشگاه اراک
محمدجواد خسروجردی – استادیار برق دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

دراین پژوهش ابتدا مدل الکترومکانیکی المان محدود یک به کار اندازنده ی محوری در تیر کامپوزیت توسط نرم افزار ANSYS® ارایه می شود آنالیز های هارمونیک سادهچند گانه و ضربه های مختلف دینامیکی برای مدل المان محدود انجام شده است پاسخ سیستم هوشمند با مدل المان محدود بهعنوان بخشی ا ز ورودی ها و خروجی های لازم برای تربیت شبکه عصبی مصنوعی از رده ی BP و بقیه نتایج برای اعتبار سنجی شبکه مذکور استفاده شده است آنالیز صورت گرفته با روش شبکه عصبی به دو دسته داده های غیرنرمال و دادههای نرمالیزه شده تقسیم می شوند نتایج بدست آمده حاکی از ان است که شبکه های عصبی ارائه شده از دقت وکارایی مطلوبی در برآورد رفتارهای هارمونیک و دینامیکی به کاراندازنده ی محوری یک تیر کامپوزیت برخوردار است.