سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر حسن نژادچابکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بازرسی فنی، دانشگاه نفت آبادان
سینا سوداگر – استادیار دانشگاه صنعت نفت
غلامرضا راشد – استادیار دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

امواج هدایت شونده Lamb بدلیل قابلیت های خود پایگاه ویژه ای را در میان تکنیکهای آزمونهای غیرمخرب یافته اند اما رفتار پیچیده این امواج در محیطهای گوناگون کار تفسیر داده های بدست آمده از اجرای یک آزمون را دشوار می نماید از این رو مدلسازی رفتار این امواج در حل این مشکل راهگشا خواهد بود هدف از تحقیق حاضر توسعه مدل عددی از پدیده انتشار این امواج در محیط یک ورق فولادی ایزوتروپیک دارای پوششی از جنس اپوکسی و مطالعه برهمکنش مد s0 از این امواج با عیبی شبیه به عیب خوردگی است.