سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست
سعید محمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
صابر معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست

چکیده:

اقتصاددانان و بوم شناسان هر دو از مدلها جهت کمک به توسعه راهبردهای مدیریت تنوعز یستی استفاده می کنند استفاده عملی از مدلهای تک رشته ای باید محدود شود زیرا مدلهای بوم شناختی به بررسی ابعاد اقتصادی – اجتماعی مدیریت تنوع زیستی نمی پردازند و مدلهای اقتصادی ابعاد بوم شناختی را درنظر نمی گیرند با بیان ضعفها و کاستی های مدلهای تک بعدی باید سعی شود با ترکیب دانش اقتصاد و بوم شناسی به مدلهای اقتصادی بوم شناختی دست پیدا کنیم اگر پژوهشگران بصورت جداگانه در رشته خود تحقیق کننده و همکاری فقط در زمان اعلام نتیجه و ارائه پیشنهادهای مدیریتی صورت گیرد به رهیافت مناسبی نخواهیم رسید بعلاوه هر رشته مسائل و مشکلات مدیریتی را از دیدگاه خود بررسی می کند و راه حل مناسب را از دیدگاه خودش ارائه میدهد. این راه حل تک بعدی بسیاری از جنبه های یک راه حل ترکیبی ایده آل را دارا نیست.