سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده پریسا موسویان قهرمانی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
فرناز فرشاد –
نورالله کثیری –
محمدحسن خان اف –

چکیده:

در تحقیق حاضر آزمایشهای متعددی به منظور بررسی تاثیر پذیری افت فشار جریان دو فازی از نوع خم روی یک سیستم جریان دو فازی آب – هوا برای ۱۶ خم با زوایای ۴۵ ، ۹۰ ، ۱۳۵ و ۱۸۰ درجه و نسبت شعاع انحنای ۶ ، ۸ ، ۱۰ و ۱۲ انجام شده است دبی آب از ۱۵۰ تا ۶۰۰۰ لیتر برساعت و دبی هوا از ۲۰ تا ۲۰۰ لیتر بردقیقه تغییر کرده است برای انجام آزمایش ها از یک لوله ی مدور از جنس پلکسی گلاس با قطر داخلی ۳۰ میلی متر استفاده شده است درطول این لوله خمهای مختلف در فاصله ۴/۷۸متر از ورودی مخلوط دو فازی قرار داده شده ست به منظور دستیابی به دقت بالا در پیش بینی افت فشار دو فازی داخل خم از مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است.براساس ۲۵۶ داده ی تجربی به دست آمده شبکه عصبی با ۶ نرون در لایه ی پنهان به عنوان شبکه ی بهینه برای مجموعه داده ها انتخاب گردید