سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم سادات محمودی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسن رضایی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

مدلسازی اشیا یکی از اهداف و چالشهای مهم در گرافیک کامپیوتری می باشد مسئله مدلسازی زمانی با ارزشتر می شود که اشیا فازی را هم در بر بگیرد با توجه به اهمیت این مسئله تحقیقات زیادی در این زمینه توسط محققان انجا م و راه حلهای بسیاری پیشنهاد شده است مدلسازی ضمنی یک تکنیک قوی برایطراحی کردن شکلهای هندسی می باشد این مثاله یک مرور کوتاهی از بعضی از این تحقیقات در زمینه مدلسازی اشیا فازی توسط توابع ضمنی را بیان میکند.