سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرجان حقایق – دانشجوی ارشد مهندسی شیمی
علی وزیری یزدی – دکتری مهندسی شیمی
فاطمه ذبیحی – دکتری مهندسی شیمی
محمدحسن ایکانی – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

دراین مقاله مدلسازی ریاضی استخراج روغن اسانس ازپوست پرتقال با استفاده ازتکنولوژی استخراج فوق بحرانی انجام میگیرد بدین منظور ازمدلی نوین مدل اصلاح شده Sovova ا ستفاده شده است این مدل برپایه مفهوم سلولهای شکسته وسالم و معادلات انتقال جرم بوده و داده های آزمایشگاهی را برطبق دو مرحله استخراج شبیه سازی می کند مرحله اول توسط تعادل فازی و مرحله دوم توسط نفوذداخلی کنترل می شود همچنین برهمکنش بین ماتریکس و حل شونده درنظر گرفته می شود برخی ازپارامترهای مدل به وسیله نتایج آزمایشگاهی به دست می آید بنابراین مدل حاصله پیش بینی بهتری دارد معادلات حاصل از این کار تحقیقاتی بصورت دستگاه معادله ODE بوده و توسط نرم افزار متلب به روش رانج کوتاحل شده و نتایج بصورت تغییر بازده دریک بازه زمانی مشخص ارایه شده است.