سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول ریاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنو
محمدرضا پیرستانی – استادیارگروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمیدرضا ربیعی فر – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

این مقاله نتایج یک مطالعه ازمایشگاهی درباره تاثیر دبی جریان به همراه عملکرد توام دریچه برابعاد حفره ابشستگی پایین دست جام پرتابی را ارایه می دهد مدلسازی براسا س دبی جریان با مقادیر ۳ ، ۳/۵ و ۴ لیتر بر ثانیه به همراه میزان بازشدگی ۲ ، ۴ و ۶ سانتی متری دریچه در ابتدیا سرریز جریان آب از روی جام از ارتفاع ۵۷ سانتی متری برروی بستر مصالح غیریکنواخت با d50 برابر با ۲/۷۶ میلی متر با عمق پایاب ۱۵ سانتی متر و مدت زمان آزمایش ۳۶۰ دقیقه می باشد ابعاد مختلف حفره آبشستگی و نیز برامدگی رسوبات پایین دست آن اندازه گیری شده و مورد تحلیل قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که ابعاد آبشستگی به پارامترهای (فرمول در متن مقاله ) وابسته هستند.