سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سکینه عمارلو – دانشجوی ارشد مهندسی عمران
سیدمحمدرضا شتاب بوشهری – دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک
رامین امینی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جریان آشفته کاملاتوسعه یافته دریک کانالمستقیم و با مقطع مربعی با استفاده از روششبیه سایز ادی های بزرگ برای یکسیالتراکم ناپذیر مدلسازی شده است مدل ویسکوزیته Smagorinsky برای اعداد رینولدز متفاوت استفاده شده است دراینتحقیق جریان آشفته دریک کانالمربعی با استفاده از نرم افزار منبع باز Open FOAM وحلگر pisoFoam مدلسازیشده است درمدل مذکور معادلات ناویر استوکس با استفاده از روش حجم محدود روی شبکه ای غیریکنواخت برای کل میدان حل درنظر گرفته شده است