سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی بهزاد – استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
مهدی الوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله، به مدلسازی اجزاء محدود پدیده سایش روتور و استاتور پرداخته شده است. پدیده تماس بین آن دو با استفاده از مکانیک تماس محاسباتی و با روش ضرایب لاگرانژ توسعه داده شده است. در واقع استاتور از یک بلوک دایره ای شکل ساده به یک مدل تغییر شکل پذیر با هندسه دلخواه ارتقا داده شده است. سپس به بررسی پدیده سایش جزئی روتور با یک مانع پرداخته شده است و نتایج عددی با نتایج تجربی موجود در ادبیات صحت یابی اولیه می شود. نتایج عددی در قالب مدارهای حرکت روتور در سه سرعت دورانی مختلف ارائه می شود. مولفه ارتعاشی ،۱x و۱/۲x و ۱/۳x که عموماً پدیده سایش با آنها شناخته می شود، توسط این مدار ها تبیین و توجیه می شود.