سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاروان ویسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
میثم حبیبی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی_پلیمر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه ته
علی وطنی – استاد و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده های فنی دانشگ

چکیده:

توزیع غیرهدفمند یارانه ها علاوه برآنکه یک بارسنگین بردوش مدیریت اجرایی کشور تحمیل می کند درعمل امکان شرایط مناسب برای تولید مدیریت و بهره وری را از برنامه ریزان و تصمیم گیران کشور سلب می نماید از ضرورت های اجرای هدفمند کردن یارانه ها وضعیت تامین انرژی درکشور است درحالیکه توان بالقوه عرضه وتولید محدود است اما پتانسیل تقاضا زیاد و رو به افزایش است اگر روند کنونی مصرف انرژی و تقاضا ادامه یابد منابع تولید انرژی کشور روز به روز کم خواهد شد بنابراین هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایرکالاهای یارانه ای ضروری است دراین مقاله ابتدا مفهوم یارانه انرژی بیان شده و با تحلیلی برقانون هدفمند کردن یارانه ها به مدلسازی غیرسیستمی یارانه های انرژی پرداخته شده است. ثبات سهم درصدی هریک از دهک ها از میزان یارانه مصرفی سوخت درچند سال اخیر فرضیه ماسبی برای افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی درطول برنامه پنجم توسعه و شناسایی جوامع هدف در ایین نامه اجرایی هدفمند کردن یارانه های انرزی می باشد کهدراین مقاله به آن پرداخته شده است