سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی خلیلی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، کارشناس شبیهسازی و بارگذاری سیستم،
ابوالفضل ساریخانی – کارشناس ارشد شبیهسازی غیر صلب

چکیده:

خمش سازه و ارتعاشات ناشی از آن میتواند در سیستم ناوبری، هدایت وکنترل ماهوارهبر اثر بگذارد. این اثر میتواند در شرایط تشدید و یا افزایش دامنه خمش، موجب ناپایداری ماهوارهبر و انحراف آن از مسیر تعیین شده گردد. همچنین پدیده تلاطم در اثر جابجایی سیال درون مخازن باعث بروز اختلالاتی در بخش هدایت و کنترل ماهوارهبر میگردد. این اختلالات میتواند منجر به ناپایداری شود. بررسی اثر تلاطم در طراحی کنترل و سپس در رفتار حرکتی ماهوارهبر ضروری میباشد. در این مقاله به بررسی اثر تلاطم و خمش سازه در پارامترهای کنترلی و مسیر پرداخته شده است.