سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک گرایش تبدیل انرژی – دانشگاه آزاد اسلامی و
سالم بعنونی – دکترای مکانیک گرایش تبدیل انرژی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در اثر احتراق گاز طبیعی در بویلر پالایشگاه، آلاینده های مختلفی بوجود می آید. تعدادی از آلاینده ها دراحتراق گازطبیعی نسبت به سایر آلاینده ها وابستگی بسیار زیادی به کیفیت و ترکیب گاز طبیعی دارد.تغییرات عمده در ترکیب درصد اجزای سوخت موجب تغییر در ارزش حرارتی گاز، راندمان بویلر و افزایش میزان در اثر احتراق گاز طبیعی در بویلر پالایشگاه می شود. بدست آوردن رابطه بین تغییر ترکیبات گاز،ارزش حرارتی و محصولات احتراق بویلر مستلزم حل روابط پیچیده احتراقی بوده که در این پروژه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی این کار صورت می پذیرد. نتایج نشان می دهد که با افزایش هیدروکربن ها مقدار آلایندهNOXافزایشCO کاهش،H2افزایشCO2افزایش می یابد همچنین افزایش هیدروکربنها منجر به افزایش راندمان بویلر و ارزش حرارتی گاز پالایشگاه میگردد.