سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر داودی – دانشگاه زنجان
جواد مرادلو –
محمد حسین زاده – دانشگاه گیلان

چکیده:

بتن مسلح از دوماده با ویژگیهای بسیار متفاوت تشکیل شده است بین بتن و فولاد مسلح کننده آن از طریق اثرپیوستگی لغزش اندرکنش وجود دارد آنچه دراین تحقیق مورد ارزیابی قرارمیگیرد بیان اندرکنش بتن و میلگرد بصورت رابطه پیوستگی لغزش می باشد بدین منظور یک المان فولاد خرپایی دو بعدی درداخل المان بتنی تعبیه شده است با استفاده از مفهوم المان پیوستگی اتصالی روابطی برای مدلسازی پیوستگی لغزش ارایه شدها ست دراین مقاله برای مدلسازی رفتار غیرخطی بتن از یک مدل مکانیک آسیب برمبنای مدل ترک پخشی چرخشی استفاده شده درتحلیل ها از المان چهارگرهی ایزوپارامتریک استفاده شدها ست روش نیوتن رافسون اصلاح شده برای خطی سازی معادلات غیرخطی حاصله به کارگرفته شده است براساس الگوریتم های پیشنهادی یک کد المان محدود به زبان فرترن تهیه شده و درتحلیل ها مورد استفاده قرارگرفت .