سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا رعیتی – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، کا
محمود ترابی انگجی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

به کار بردن فرآیند کاویتاسیون بر روی مولکول‌های آب، باعث جدایی مولکول‌های آب می‌شود. تحت شرایط دشوار و به وسیله اشعه X می‌توان شروع واکنش‌های شیمیایی و اثرات بیولوژیکی را مشاهده نمود. مطالعه مقایسه‌ای کاویتاسیون هیدرودینامیک و آکوستیک، بر اساس حل عددی معادله Rayleigh–Plesset ارائه شده است. رفتار حباب/کاویتی در هر دو شرایط کاویتاسیون یعنی هیدرودینامیک و آکوستیک مورد بررسی قرار گرفت. اثر فشار بر روی اضمحلال کاویتی ( سینوسی برای آکوستیک و خطی برای هیدرودینامیک) مورد مطالعه قرار گرفت. تغییرات پارامترهایی همچون، اندازه اولیه کاویتی، شدت آکوستیک و فرکانس پرتودهی در مورد کاویتاسیون آکوستیک، بررسی گردید که اثرات معنی داری را بر دینامیک حباب/کاویتی داشته است. موضوع دیگری که بیان می‌دارد، کنترل بیشتر کاویتاسیون هیدرودینامیک بر پارامترهای عملیاتی و شدت کاویتاسیون می‌باشد