سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه حاجی زاده نداف – کارشناس ارشد تکتونیک، کارشناس مسئول گروه زمین- ریاضی،مرکز پژوهشهای ک
محبوبه نوری – لیسانس ریاضی کاربردی،کارشناس گروه زمین ریاضی،مرکز پژوهشهای کاربردی
سیما مداح – کارشناس جغرافیا، کارشناس بخش زمین شناسی پزشکی، مرکز پژوهشهای کاربردی

چکیده:

مدلسازی آمار ریاضی و استفاده از روش رگرسیون هم اکنون در علوم مختلف و در سراسر جهان از جایگاه خاصی برخوردار می باشد و در اکثریت موارد استفاده از روابط امار- ریاضی کوتاهترین و مطمئن ترین راه حل برای برخی از پیش بینیها در علوم مختلف از جمله زمین شناسی پزشکی محسوب می شود. دراین مقاله با استفاده از روش مدلسازی آمار-ریاضی،میزان ارتباط و همبستگی بیماری آنتراکس دامی (شاربن و یا سیاه زخم) که یکی از بیماریهای عفونی حیوانات و قابل انتقال به انسان میباشد با عناصر موجود در خاک یازده استانهای کشور مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها ٣ مدل ریاضی برای پیش بینی میزان شیوع این بیماری در هر منطقه با استفاده از میزان عناصر موجود در خاک منطقه ارائه شده است.