سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان آذری – دانشجوی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید منصوری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین جلالی فر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر اسمعیل زاده – مربی دانشگاه ارومیه

چکیده:

مدلسازی آماری ناپیوستگی های توده سنگ در سه بعد براساس پارامترهای هندسی درزه ها اعم از موقعیت اندازه و چگالی آنها در واحدحجم توده سنگ صورت میگیرد تعیین اندازه و چگالی ناپیوستگی ها در واحد حجم توده سنگ به این دلیل که صفحات درزه ها درون توده سنگ بوده و نمی توان آنها را مستقیما اندازه گیری کرد بسیار دشوار است دراین تحقیق ناپیوستگی های طبیعی اطراف تونل انحراف آب سد قردانلو ، در سازند تیرگان شبیه سازی آماری گردیدند دراین مدلسازی ناپیوستگی ها بصورت دیسک فرض شدند توزیع های تئوری قطر درزه ها و همچنین چگالی آنها درواحد حجم توده سنگ با توجه به توزیع های تجربی بدست آمده از برداشت ناپیوستگی های ساختگاه تخمین زده شدند.