سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهه اکبری – عضو هیات علمی گروه جغرافیا، دانشگاه حکیم سبزواری، کارشناسی ارشد
ملیحه محمدنیا – دانشجوی کارشناسی اقلیم شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری
زهرا کشاورزمظفری – دانشجوی کارشناسی اقلیم شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش روزافزون جمعیت، مشکل آلودگی هوا به یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی تبدیل شده است. شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران سالانه میزبان میلیون ها زائر و مسافرمی باشد که نتیجه آن شلوغی شهر و آلودگی هوا است. لذا با توجه به تأثیر آلودگی هوا در میزان سلامت افراد جامعه، در این تحقیق به بررسی کیفیت هوا در این شهر پرداخته شده است. یکی از مهمترین شاخص های مورد استفاده جهت مقایسه وضعیت آلودگی هوا، شاخص استاندارد آلودگی هواPSI می باشد. بنابراین با استفاده از روش وزندهی معکوس فاصلهIDW و محاسبه شاخص مذکور، پهنه بندی کیفیت هوا به صورت ماهیانه اجرا گردیده است. امید که با بهره گیری از فناوری های نوین، از میزان آلودگی مناطق خطرناک پیش بینی شده کاسته شود.