سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی خرمی شاد – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله یک مدل خستگی عددی جهت تخمین رفتار آسیب خستگی سازه های اتصال چسبی بر پایه مدل ناحیه چسبناک ارائه شده است این مدل دارای ویژگیهای نظیر توانایی تخمین استحکام باقیمانده و در نتیجه تخمین میزان آسیب و پیشروی ان در یک سازه اتصال چسبی توانایی پوشش تمام مراحل خستگی شامل مراحل شروع و گسترش آسیب توانایی شبیه سازی تاثیر پارامترهای مختلف بارگذاری خستگی نظیر بار حداکثر و حد دوام می باشد مدل مذکور برای شبیه سازی رفتار خستگی دو اتصال چسبی بکارگرفته شد که نتایج به دست آمده تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشت.